ස්වාධීන පක්ෂ 11 කණ්ඩායමෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

ස්වාධීන වූ පක්ෂ 11 ඒ රැස්වීම කොමිස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී ඊයේ (05) රාත්‍රියේ පැවැත්වුණා. එහි දී…

ස්වාධීන මන්ත්‍රී පිරිසක් යළි ආණ්ඩුවට ගැනීමේ මෙහෙයුමක්

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පිරිසක් යළි ආණ්ඩුවට ගැනීමේ මෙහෙයුමක් මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇතැයි වාර්තා…

ජනපති සමග සාකච්ජාව ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරුන් වර්ජනය කරයි

ජනාධිපතිවරයා සමග අද (12) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සාකච්ඡාව වර්ජනය කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම…