පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සාරා ඉන්දියාවේද නැතිනම් මියගියාද?

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අතුරුදන් වූ සාරා හස්තුන් මියගියාද යන්න තහවුරු කිරීමට අලුතින් ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂාවක් කිරීම සඳහා…

සාරා පුලස්තිනී ඉන්දියාවට පලා යාම පාස්කු කොමිසමට අමතක වුණා ද?

පාස්කු ඉරු දින කටුවාපිටිය පල්ලියට මරාගෙන මැරෙන ප්‍ර්‍රහාරය එල්ල කළ ඝාතකයාගේ බිරිය පුලස්තිනී රාජෙන්ද්‍රන් හෙවත් සාරා…