මේ සැකකරුවන් ගැන ඔත්තුවක් දුන්නොත් ලක්ෂ 10ක තෑග්ගක්

පානදුර මූලික රෝහල ඉදිරිපිට දී ගිලන්රථ රියදුරෙකු ඉලක්ක කරගනිමින් වෙඩි තැබීමක් සිදුකිරීමට තැත්කළ සිද්ධියේ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකුගේ…