චීනයේ සිනොෆාම් එන්නතට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය

චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොෆාම් කොවිඩ් මර්දන එන්නත සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ…

චීනයෙන් ලැබුණු කොරෝනා එන්නත ලංකාවේ ලියාපදිංචි කර නැහැ

චීනයේ ප්‍රදානයක් ලෙස ලැබුණු සිනොෆාම් කොවිඩ් එන්නත මෙතෙක් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කර නොමැති බව විශේෂඥ…

චීන කොවිඩ් එන්නත මෙරට හදිසි භාවිතයට අනුමැතිය

චීනයේ නිෂ්පාදිත සිනොෆාම් කොවිඩ් මර්දන එන්නත මෙරට හදිසි භාවිතය සඳහා අවසර හිමිව තිඛෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය…