නිදහස් දින සමරුවට ආ සිවිල් ආරක්ෂකයකු කොරෝනාවෙන් මරුට

නිදහස් දින පෙළපාළියේ විශේෂ රාජකාරි සඳහා පැමිණි සිවිල් ආරක්ෂක භටයකු කොරෝනා වැලඳී මරණයට පත්ව තිඛෙනවා. ඒ…

නිදහස් දින උත්සවයට ආ සිවිල් ආරක්ෂකයන් 50 කට කොරෝනා

පෙබරවාරි 04 වනදා කොළඹ පැවති නිදහස් දින උත්සවයට සහභාගි වූ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ භට කණ්ඩායමෙන් 50…