ගල්කිස්සේ දී අතුරුදන්ව සිටි පාසල් සිසුවා යලි නිවසට

ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේදී පසුගිය 18 වැනිදා අතුරුදන් වූ 15 හැවිරිදි පාසල් සිසුවා ඊයේ(20) රාත්‍රි යළි නිවසට පැමිණ…