සීගිරි, දඹුලු ගිය 22කට කොරෝනා

මතුගම, බොන්දුපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයින් 22ක් කොරෝනා ආසාදිතයින් ලෙස හදුනාගෙන තිබේ. ඔවුන් පසුගියදා සීගිරි,දඹුලු චාරිකාවක ද…