කොරෝනා නිසා සුඛෝපභෝගී මගී නෞකාවලට කැනඩාවෙන් තහනමක්

ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසය තෙක් මගීන් 100 කට වැඩියෙන් රැගෙන යාත්‍රා කරන සුඛෝපභෝගී සංචාරක මගී නෞකා…