ගිනි කන්ද ,සුනාමිය වැනසූ ටොංගා හී දර්ශන ලැබෙයි(Photos)

හුංගා ටොංගා ගිනි කන්ද පිපිරීම හා ඉන් පසු බලපෑ සුනාමියෙන් ටොංගා දූපත් වෙත සිදුවූ හානිය පිළිබද…

ටොංගා ගිනි කදු පිපිරීමෙන් මතුවූ සුනාමිය අවසන්

මුහුදු පත්ලේ පිහිටි ගිනි කන්දක් සක්‍රිය වීමත් සමඟ දකුණු පැසිෆික් කලාපයේ පිහිටි ටොන්ගා දූපත් ආශ්‍රිත කලාපයට…

ටොංගා දූපත් වෙත සුනාමි ප්‍රහාරයක් (Video)

දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ මුහුදු පත්ලේ පිහිටි හුංගා ටොංගා ගිනි කන්ද පුපුරා යාමෙන් පසුව ටොංගා දූපත් ආසන්න…

ඉන්දුනීසියාවට පැනවූ සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම ඉවතට

ප්‍රබල මට්ටමේ භූ කම්පනයක් සමග ඉන්දුනීසියාවට පැනවූ සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම ඉවත් කර තිබෙනවා. ඉන්දුනීසියාවට ආසන්න සාගර…

ඉන්දියන් සාගරයේ භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නෑ / කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ඉන්දීය සාගරයේ හටගත් භූ කම්පනයෙන් මෙරටට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව…

නවසීලන්තය ඇතුළු දූපත් කිහිපයකට සුනාමි අවදානමක්

ඒකක 7.2 ක ප්‍රබල මට්ටමේ භූ කම්පනයක් නවසීලන්තයට බලපා තිබෙනවා. නවසීලන්තයේ ජාතකි හදිසි ආපදා කළමනාකරණ ඒජන්සිය…