සුරා සැල් විවෘත කිරීමට එරෙහි උද්ඝෝෂණයේ දී දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට

එක්සත් ස්වයං රැකියා වෙළෙඳ සංගමයේ සභාපති චාල්ස් ප්‍රදීප් මහතා ඇතුළු දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඒ, කොළඹ…

13,14 හා 26 දිනවල සුරා සැල් වැසීමට නියෝග

ලබන 13 සහ 14 දිනයන්හි සුරාසැල් වසා දැමීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන්…