විකිරණශීලි යුරේනියම් ගෙන නැවේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට කණ්ඩායමක්

හම්බන්තොට වරායට ඔබ්බෙන් ඇති විකිරණශීලි යුරේනියම් රසායන ද්‍රව්‍ය සහිත නෞකාවේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සමුද්‍රිය පරිසර…

හම්බන්තොට වරායේ නාවික හමුදා කදවුර ගැන චීනයෙන් ප්‍රතිචාර

හම්බන්තොට වරායේ ආරක්ෂාව මුළුමනින්ම ශ්‍රී ලංකා රජය සතු බව කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලය පැහැදිලි කර තිඛෙනවා.…