හයිටි භූ කම්පනයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් කිසිවෙකුට හානියක් නැහැ – විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

හයිටි රාජ්‍යයේ සිදුවී ඇති භූ කම්පනයෙන් එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට යම් ගැටළුවක් සිදුවී ඇත්ද යන්න කියුබාවේ-…

හයිටි රාජ්‍යයට හමුදා එවන්නැයි කළ ඉල්ලීම අමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

හයිටි රාජ්‍යයේ ස්ථාවරභාවය සහ ආරක්ෂාව සදහා අමෙරිකානු භටයන් යොමුකරන ලෙස එරට අන්තර්වාර අග්‍රාමාත්‍ය ක්ලෝඩ් ජෝසප් සිදුකළ…