ප්‍රවීන රංගන ශිල්පිනිය රිය අනතුරකින් මිය යයි

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනි හයිසින්ත් විජේරත්න (75) මහත්මිය ගමන් ගත් වැන් රථය ප්‍රපාතයට පෙරලිමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත් වි…