ආණ්ඩුවට පෙනෙන්නේ කාසියේ එක පැත්තයි / ජනතාවට කරදරයි – හර්ෂ ද සිල්වා කියයි

ආර්ථික අර්බුධය විසදීම සඳහා රජය උත්සාහ දරන නමුත් එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු…