ආසාදිතයන් ගෙනයාමට පැමිණි ගිලන් රියකට හැටන් හීදී බාධා

හැටන් හිජිරාපුර ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වු අසාදිතයන් තිදෙනෙකු රැගෙන යාමට පැමිණි මඩුල්ල දිසා රෝහලේ…