මෛත්‍රීට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න / කාදිනල්තුමන් ඉල්ලයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශනය කළ ජනපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවෙන් වරදකරුවෙකු ලෙස සඳහන්කර සිටින හිටපු ජනාධිපති…