නැගෙනහිර ජැටිය නොදුන්නාට ජපානයත් කණගාටුවෙන් – “ද හින්දු” කියයි

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් 2019 එකඟතාවය කඩ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ජපානය ද…

ඩුබායි හී දැවැන්ත හින්දු කෝවිලක් ගොඩනගයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ,ඩුබායි හී දැවැන්ත හින්දු කොවිලක් ගොඩනැගීමට පියවර ගනිමින් පවතින බව කාලීජ් ටයිම්ස්…