ලෝකයේ පළමු හිම ක්‍රිකට් ශූරතාවලිය ඇරඹෙයි

ලෝකයේ පළමු හිම ක්‍රිකට් තරගාවලිය ජම්මු කාශ්මීරයේ දී ආරම්භ කර තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළේ හිම…