හිරුණිකාට මහාධිකරණය දුන් වරෙන්තු නියෝගය ආපසු කැඳවයි..

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියගේ ප්‍රමාදයක් හේතුවෙන් අද කොළඹ මහාධිකරණය ඇයට වරෙන්තු නිකුත් කර තිබෙනවා.…