සීමාවන්ට යටත්ව ඔක්තෝබර් 1 රට විවෘත කරයි

සීමාවන්ට යටත්ව ඔක්තෝබර් පළමු වැනිදා රට විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා…

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවතට

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා බවින් මුදා හැර තිඛෙනවා. ඒ අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මාතලේ…

පිළියන්දල ප්‍රදේශයක් හුදකලා කරයි -අලුත්ම නිවේදනය මෙන්න

තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා. අදළා නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.  

තවත් ප්‍රදේශයක් හුදකලා කරයි

අද (09) උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශයක් හුදකලා කර තිබේ. යුද හමුදාපති…

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කරයි

අද (06) උදෑසන 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක 3ක ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කර තිබෙනවා. ඒ…

අලුතින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර උතුර පොලිස්…

හුදකලා භාවය පිළිබද නවතම නිවේදනය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කටුගස්තොට පොලිස් වසමේ, යටිවාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සාගරාදෙනිය වත්ත හුදකලා (Lockdown) කළ බව යුද…

අලුතින් හුදකලා කළ ප්‍රදේශ

මුලතිව්, කෑගල්ල, සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 03ක් අද(03) උදෑසන 6.00 සිට හුදකලා (Lockdown) කර…

දිස්ත්‍රික් 4ක ප්‍රදේශ 6ක් හුදකලා කරයි

දිවයිනේ තවත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ඇතුළු ප්‍රදේශ 6ක්  අද (30) උදෑසන 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක…

කොළඹ, රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ 05ක් හුදකලා කෙරේ

කොළඹ, රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් හා ප්‍රදේශ 05ක් අලුතින් හුදකලා කර තිබේ. එහි…

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධරී වසම් 4 ක් හුදකලා කරයි

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධරී වසම් 4 ක් හුදකලා කර තිබෙනවා. කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ…

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් සහ ප්‍රදේශ 11ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කරයි

ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරි වසම් සහ ප්‍රදේශ 11ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර…

අලුතින් හුදකලා කළ සහ හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

දිස්ත්‍රික් දෙකක තවත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ…

නුවරඑළියේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදකලා කෙරේ

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම 4.00 සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා. අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

ග්‍රාම සේවා වසම් 26ක හුදකලා බව ඉවතට

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කර තිඛෙනවා. දිස්ත්‍රික් 7ක ග්‍රාම සේවා වසම් 26ක්…

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

හෙට අලුයම 4 සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට තීරණය කළ බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ…

ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණයක්

හෙට (25) අලුයම 4 සිට ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව කොවිඩ් -19…

ග්‍රාම සේවා වසම් රැසක හුදකලා බව ඉවතට- නවතම නිවේදනය

දිස්ත්‍රික් තුනක ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් අද උදෑසන 06 සිට හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා. එමෙන්ම…

අලුතින් හුදකලා කළ සහ හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

අද උදෑසන 06 සිට තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් හුදකලා කර තිඛෙනවා. එමෙන්ම හුදකලා කර තිබු…

දිස්ත්‍රික් 10ක ග්‍රාම සේවා වසම් 70ක් අලුතින් හුදකලා කරේ

අද අලුයම සිට දිස්ත්‍රික්ක 10කට අයත් ග්‍රාම සේවා වසම් 70ක් හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා. එමෙන්ම…