පූජිත් ට හා හේමසිරි ට චෝදනා පත්‍ර භාරදෙයි

සහරාන් හෂීම් සමග මුස්ලිම් අන්තවාදීන් 2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා එල්ල කළ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාව…