ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිත වූ දරුවන් ගණන 45,000 ක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගෙන් 45,000ක පමණ පිරිසක් කුඩා ළමුන් බව රිජ්වේ…