ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය අවහිර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වෙත ප්‍රවේශය අවහිරවීමක් වාර්තා…

වසරක් තුල ෆේස් බුක් හිංසන 14,000 ක් ගැන පැමිණිලි / වසරකදී 700% ක වර්ධනයක්

පෙම්වතියගේ නිරුවත් ඡායාරූප ෆේස්බුක් දමන බවට බිය ගන්වා පෙම්වතියගේ පියාගේ ගිණුමෙන් මුදල් ලබාගත් සිදුවීමක් වාර්තා වූයේ…