ජනපතිගේ ෆේස් බුක් ගිණුමේ කමෙන්ටු පළ කිරීම සීමා කරයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව තුල පෝස්ට් සඳහා කමෙන්ටු පළ කිරීම සීමා කර තිබේ.…

ඕස්ට්‍රේලියාවට ෆේස් බුක් සමාගම පැනවූ සීමා කිරීම ඉවතට

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රවෘත්ති සහිත ෆේස් බුක් පිටු තහනම් කිරීමට ෆේස් බුක් සමාගම ගත් තීරණය අත්හිටුවීමට තීරණය කර…