නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරියටත් කොරෝනා

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියට කොරෝනා ආසාදනය වී තිඛෙනවා. ඇය මේ වන විට නිවසේ ප්‍රතිකාර…