කොරෝනා ආසාදිතව සිටි පුජ්‍ය බද්දේගම සමිත හිමි අපවත් වෙයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ පූජ්‍ය බද්දේගම සමිත හිමියන් අපවත් වී තිඛෙනවා. කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් උන්වහන්සේ මාතර…