බැසිල් අමෙරිකාවට වැඩබලන මුදල් ඇමති ජී.එල්

වැඩබලන මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා පත්කර තිඛෙනවා. ඒ මුදල් අමාත්‍ය…

අනවශ්‍ය වියදම් අවම කරන්න – මුදල් ඇමති

වසංගතය හමුවේ රට යම් අසීරුතාවකට පත්ව තිබෙන මේ මොහොතේ ජනතාව අපහසුතාවයට පත්නොවන ආකාරයට කටයුතු කිරීම මහජන…

ජනතාවට සහන දෙන හැටි මුදල් ඇමති බැසිල් කියයි

කිහිපවරක් රට වසා තැබීම හේතුවෙන් රටට මුදල් ලැබුණු ක්‍රමවේද අවහිර වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල්…

ඉන්ධන මිල අඩු වෙයිද – මුදල් ඇමති බැසිල්ගෙන් පිළිතුරු

ඉන්ධන මිල අඩු කර ජනතාවට සහන සැළසීමට හැකි සෑම උත්සහයක්ම දරන බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ…