අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණ

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීන්දු තීරණ පහතින් දැක්වේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීන්දු තීරණ

2021.12.06 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා. වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන…

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ ගත් විශේෂ තීන්දු තීරණ

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීන්දු තීරණ  

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ ගෙන ඇති විශේෂ තීන්දු තීරණ

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබු තීන්දු තීරණ පිළිබද නිවේදනය

විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් අද පස්වරුවේ

විශේෂ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් කැදවා තිඛෙනවා. අද පස්වරු 06ට මෙම විශේෂ…

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගත් තීරණ

ඊයේ (10) අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගනු ලැබු තීන්දු තීරණ පහතින් දැක්වේ.