පියුමි හංසමාලි සහ චන්දිමාල් ජයසිංහ අත්අඩංගුවට

නිරෝධායන නීති කඩ කිරීමේ චෝදනාවකට අදාළව රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහ සහ මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිනි පියුමි හංසමාලි…