තවත් කොරෝනා මරණ 23ක්/ සමස්තය 850ක්

මෙරට තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 23ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුවර සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 850ක්…

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 14ක්/ සමස්තය 734ක් දක්වා ඉහළට

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 14ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ එ අනුව මෙරට…

මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 720 දක්වා ඉහළට

මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 720 දක්වා ඉහළ ගොස් තිඛෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්…

අද දිනට කොරෝනා මරණ 5ක්

මෙරට තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වී තිඛෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව…