මගී ගුවන් යානා සදහා හෙට සිට රට විවෘත වෙයි

දිවයිනේ සියලු ගුවන් තොටුපළවල් හෙට සිට විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා. ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී…