ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය යළ වෙනස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රීකට් කණ්ඩායමේ සීමිත පන්දුවාර තරගවල නායකත්වය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක දසුන් ශානකට ලබා දී…