අලුත් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් ගැන නිදහස් පක්ෂය කියයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග එක්ව සිටින හවුල්කාර පක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් පවතින බව ශ්‍රී…

ලංකාව ඇතුළේ ඩොලර් නැහැ/ ඉන්ධන මිල වැඩි වුණේ ඒකයි -දයාසිරි ජයසේකර

ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම පිළිබද විරෝධයක් තිබුණ ද රටක් ලෙස ඊට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බව…