ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් කටාන, කටුනායක සහ මිනුවන්ගොඩින්

ඊයේ දිනය තුළ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙනි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දින නව…

ගම්පහ යළි අවදානමක රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අනතුරු අගවයි

ඉදිරි සති දෙක තුළ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වනු ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය…