බාධක මැද නව ගමනක් යනවා / දැඩි තීන්දු තීරණ ගන්නත් සුදානම් – ජනපති

ජනතාව ලබා දුන් ජනවරමේ අභිලාෂයන් ඉටු කිරීමට තමන් සුදානම් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා…

කොවිඩ් උවදුරට විසඳුම එන්නත්කරණයයි- ජනපති

කොරෝනා උවදුරට එකම විසදුම එන්නත්කරණය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ…