හරින් ප්‍රනාන්දුව CIDයට කැඳවයි

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැදවා තිඛෙනවා. ඒ…