හෝමාගම රෝහලේ සිටි කොරෝනා ආසාදිතයෙක් දෙවරක් පැන ගිහින්

කොරෝනා ආසාදිතව හෝමාගම මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි රෝගියෙකු දෙවරක් රෝහලෙන් පැනගොස් තිඛෙනවා. ඔහු පළමු වරට…