ඉන්දීය ජනප්‍රිය ගායක කේ කේ මිය යයි

ඉන්දීය ජනප්‍රිය ගායක කේ කේ නොහොත් ක්‍රිෂ්ණ කුමාර් කුන්නත් හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් මියගොස් තිබෙනවා. ඒ ඊයේ රාත්‍රියේදී…