පොලිස් වෙඩි පහරින් කොස්ගොඩ තාරක මරුට

දකුණු පළාතේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයකු වන ධර්මකීර්ති තාරක විජේසේකර හෙවත්‘කොස්ගොඩ තාරක’ නැමැත්තා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටිය…