ලබන සතියේ රට වැසෙයි?

රජය විසින් නිල වශයෙන් තීරණය නො කරනු ලැබුවද ,ඉන්ධන අර්බූදය හේතුවෙන් ලබන සතියේ රටම වැසීයාමේ (lockdown…

යාපනයේ වීදි 2 ක් Lockdown

යාපනය නගරයේ වීදි 02ක් හුදෙකලා කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන…