අගමැති ඉතාලි සංචාරයට පිටත්ව යයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉතාලි සංචාරය සදහා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගොස් තිඛෙනවා. මෙම සංචාරයේ දී G20 අන්තර්…

ගුරු විදුහල්පති ගැටලුවලට ලබන සඳුදා විසඳුමක්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව සහ ගුරු විදුහල්පති සේවාව සංවෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය…

සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධතිය රැකගන්න පෙළගැසෙමු – අගමැති

මාතෘ භූමියේ පැවැත්ම සහ සුන්දරත්වය වෙනුවෙන් සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමට එක්වන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ…