”2015 පිපිරිච්ච ගෑස් එකක් නැහැ. ගෑස් සමාගම්වල ලොක්කො ඉල්ලා අස්විය යුතුයි”

චීන පොහොර නැවට මුදල් ගෙවීම පිළිබද එකග නොවන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති…

මෛත්‍රි හෙට ජනතාව අමතයි

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනතාව අමතා ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හෙට දිනයේ මෙම…