ඉන්දියාවේ සිට යාත්‍රාවකින් පැමිණි පිරිසක් නාවික හමුදා භාරයට

ඉන්දියාවේ සිට නීති විරෝධී ලෙස මුහුදු මඟින් මන්නාරම ප්‍රදේශය වෙත කුඩා යාත්‍රාවකින් පැමිණෙමින් සිටි පුද්ගලයෙකු සමඟ…

නාවික හමුදාවෙන් ඇඳන් 162ක කොවිඩ් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

කොවිඩ් 19 ආසාධිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ රජයේ වැඩපිලිවෙලට සහය…