චන්දිමාල්ගේ උපන්දින සාදයේ විමර්ශන C.C.Dයට

රූපලාවන්‍ය ශිල්පී චන්මාල් ජයසිංහගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් නීරෝධායන නීති කඩකරමින් කොළඹ තරු පහේ හෝටලයක පසුගියදා පැවති…