වයඹ ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර අධි නීතීඥ රාජා කොල්ලුරේ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිඛෙනවා. කොරෝනා වෛසරය ආසාදනය වීමෙන් රාජා…