සාතන් 2 මිසයිල 50ක් නිපදවන බව රුසියාව හෙළිකරයි(Video)

රුසියාව විසින් සම්රාට්-28 හෙවත් සාතන් 2 වර්ගයේ අන්තර් මහද්වීපික බැලැස්ටික් මිසයිල 50ක් හමුදා සේවයට එක් කර…