පොහොට්ටුවේ ලේකම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ නව තනතුරකට

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මහ ලේකම් නීතිඥ සාගර කාරියවසම් මහතා ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය සංවිධායක ලෙස පත්…

පොහොට්ටුවේ පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරු සාකච්ඡාවක -මහ ලේකම්ගෙන් ප්‍රකාශයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හමුවක් අද පැවැත්වුණා. බත්තරමුල්ල නෙළුම් මාවතේ පිහිටි…