නව විභාග කොමසාරිස්වරයෙකු පත්කෙරේ

සනත් බී පූජිත මහතා විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කර තිඛෙනවා. ඒ අනුව නව…