සති අන්තයේ සීමා ගැන තීරණයක් නෑ- උත්සව ගැන අනතුරු ඇගවීමක්

සති අන්තයේ සංචරණ සීමා පැනවීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව යුධ හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා…