”තිර රචනය මගේ නෙමෙයි” විස්වාසභංගය ගැන ගම්මන්පිලගෙන් පිළිතුරු

විපක්ෂය ගෙන එන විස්වාසභංග යෝජනාව තමන්ට එරෙහිව නොව විපක්ෂ නායකවරයාට එරෙහි විස්වාසභංගයක් බව බලශක්ති අමාත්‍ය උදය…

ගම්මන්පිලට එරෙහිව විස්වාසභංගයක්

ජනතාවට දරාගත නොහැකි ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් බලශක්ති ඇමැති උදය ගම්මන්පිල වගකිවයුතු බව සඳහන්…